Notepad24h là sổ ghi chú trực tuyến của bạn trên web. Bạn có thể ghi bất kỳ điều gì nếu muốn. Nó là quyền của bạn. Nó cho phép bạn lưu trữ các ghi chú trên đây mà không cần phải đăng nhập. Bạn có thể sử dụng trình soạn thảo văn bản đa dạng, sắp xếp ghi chú theo ngày hoặc tiêu đề và ghi chú riêng tư. Hay nhất của tất cả - Notepad24h là nhanh chóng, sạch sẽ, đơn giản để sử dụng và miễn phí trực tuyến notepad web. Bạn có thể tạo ghi chú miễn phí mà không cần đăng ký thành viên. Tuy nhiên bạn nên đăng ký thành viên để quản lý theo dõi, xóa sửa ghi chú của bạn được dễ dàng hơn.

Hãy chia sẻ ghi chú của bạn, nó  luôn là miễn phí, lưu không giới hạn và vĩnh viễn. Close[x]

TEXT 86
CODE
By Guest on 24th February 2019 05:08:34 PM, IP: 42.119.101.53
Home » CODE
Chú ý: Tất cả các link liên kết sẽ được mã hóa và quét virus.
Miễn phí upload và chia sẻ file không giới hạn

CODE

Text/plain: CODE

- Tổng số từ: 8643.

 

<!DOCTYPE html>

<!--

To change this license header, choose License Headers in Project Properties.

To change this template file, choose Tools | Templates

and open the template in the editor.

-->

<html>

    <head>

        <title>Trang Chủ</title>

        <meta charset="UTF-8">

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

        <style>

            header {

                background: url('http://thptlehoan.gialai.edu.vn/upload/20409/20170717/le-hoan.jpg') no-repeat;

                height: 300px;

                width: 1000px;

                margin-right: 250px;

                margin-left: 250px;

                margin-bottom: -119px;

            }

             nav{

            line-height: 40px;

            background-color: #007ae2;

            color: white;

            text-align: center;

            font-variant: small-caps;

            margin-bottom: 10px;

            }

            nav > a{

            color: white;

            text-decoration: none;

            margin: 0 10px;

            }

            nav > a:hover{

             color:yellow;

}

.menu>ul>li{

                position: relative;

            }

            .menu ul ul{

            position: absolute;

            display: none;

            padding:0px;

            margin:0px;

            list-style:none;

            border-radius:3px;

            width:200px;

            background-color:white;

            box-shadow:0 0 1px gray;

            }

            .menu ul ul a{

             display:block;

            line-height:30px;

             color:#2f8be8;

            text-decoration:none;

            font-variant:small-caps;

            font-size:larger;

            padding:0 10px;

            } 

            .menu>ul>li:hover>ul{

                display: block;

            }

            .menu ul ul a:hover{

                background-color:#007ae2;

                color:white;

            }

            .menu>ul>li{

                display:inline-block;

            }

            .menu>ul>li>a{

                display:block;

            }

            .menu>ul{

                padding: 0px;

                margin: 0px;

                list-style:none;

                border-radius:3px;

                background: url('images/menutop.jpg') repeat;

                text-align:center;

            }

             .menu>ul>li>a{

            text-decoration:none;

            font-variant:small-caps;

            color:white;

            padding:0 10px;

            line-height:40px;

            font-size:larger;

             }

             .menu>ul>li>a:hover{ color: yellow;}

             article {

                 float: left;

                 width: 70%;

             }

             aside {

                 float: right;

                 width: 30%;

                 

             }

             .container {

                 width: 1000px;

                 margin-right: 250px;

                margin-left: 250px;

             }

             a {

                 text-decoration: none;

             }

             .box {

                 border-bottom: 1px dotted gray;

                 margin-bottom: 5px;

             }

             .box .content a {

                 font-weight: bold;

             }

             .clear {

                 clear: both;

             }

             .banner {

             }

             .tit-main {

                 background: #0c73f0;

                 text-align: center;

                 width: 700px;

                 color: white;

                 margin-left: -5px;

                 margin-top: -5px;

                 font-weight: bold;

                 border-radius: 3px;

                 padding-top: 2px;

                 padding-bottom: 2px;

                 margin-bottom: 5px;

             }

               .tit {

                 background: #0c73f0;

                 text-align: center;

                 width: 307px;

                 color: white;

                 margin-left: -5px;

                 margin-top: -5px;

                 font-weight: bold;

                 border-radius: 3px;

                 padding-top: 2px;

                 padding-bottom: 2px;

                 margin-bottom: 5px;

             }

             .content-box {

                 border: 1px solid #0c73f0;

                 padding: 5px;

             }

                          

             .content-boxbox {

                 border: 1px solid #0c73f0;

                 padding: 5px;

                 width: 295px;

                 margin-left: 5px;

             }

             .boxbox {

                 border: 1px solid #ddd;

                 text-align: center;

                 font-weight: bold;

                 color: #333;

             }

             a:hover {

                 color: #881642;

             }

             .list {

                 border-top: 1px solid #ddd;

                 border-bottom: 1px solid #ddd;

                 font-weight: bold;

                 color: #333;

             }

             .list1 {

                 background: #f1f4f7;

                 border-bottom: 1px dotted gray;

                 padding-left: 20px;

             }

             article {

                 float: left;

                 width: 70%;

             }

.clear { clear: both;}

.menuend {

    background-color: #007ae2;

    min-height: 36px;

    border-radius: 0;

}

.menuend li {

    color: white;

    font-weight: bold;

    float: left;

    padding-left: 30px;

    padding-top: 5px;

    padding-bottom: 5px;

    list-style-type: none;

}

.menuend ul {

    text-align: center;

    margin-left: 460px;

}

footer {

    text-align: center;

    height: 100px;

    background: white;

}

        </style>

    </head>

    <body>

        <div class="menu-header"></div>

        <header>

        </header>

                    <nav class="menu">

 <ul>

 <li><a target="_blank" href="./link.php?get=2j0@829d3k-3d3d2wkhh9s72392w3-7hh82sh@9jh2@32-ekx8@@832-@h8a029u22230a8k7kqkx8k39xs2k8k328s28k-880@w-jwkjhs@2j90jjd2hd8-k32839@2h2k9-@0d288220@-di99-kj-s888qk32-3skd3@2hkjkd82a2w2ke2jd-3@3-d@382929wd8&url=index.html">Trang chủ</a></li>

 <li><a target="_blank" href="./link.php?get=2j0@829d3k-3d3d2wkhh9s72392w3-7hh82sh@9jh2@32-ekx8@@832-@h8a029u22230a8k7kqkx8k39xs2k8k328s28k-880@w-jwkjhs@2j90jjd2hd8-k32839@2h2k9-@0d288220@-di99-kj-s888qk32-3skd3@2hkjkd82a2w2ke2jd-3@3-d@382929wd8&url=#">Giới Thiệu</a>

  <ul>

 <li><a target="_blank" href="./link.php?get=2j0@829d3k-3d3d2wkhh9s72392w3-7hh82sh@9jh2@32-ekx8@@832-@h8a029u22230a8k7kqkx8k39xs2k8k328s28k-880@w-jwkjhs@2j90jjd2hd8-k32839@2h2k9-@0d288220@-di99-kj-s888qk32-3skd3@2hkjkd82a2w2ke2jd-3@3-d@382929wd8&url=sodotochuc.html">Sơ đồ tổ chức</a></li>

 <li><a target="_blank" href="./link.php?get=2j0@829d3k-3d3d2wkhh9s72392w3-7hh82sh@9jh2@32-ekx8@@832-@h8a029u22230a8k7kqkx8k39xs2k8k328s28k-880@w-jwkjhs@2j90jjd2hd8-k32839@2h2k9-@0d288220@-di99-kj-s888qk32-3skd3@2hkjkd82a2w2ke2jd-3@3-d@382929wd8&url=thuvien.html">Thư viện</a></li>

 </ul>

 </li>

 

 <li><a target="_blank" href="./link.php?get=2j0@829d3k-3d3d2wkhh9s72392w3-7hh82sh@9jh2@32-ekx8@@832-@h8a029u22230a8k7kqkx8k39xs2k8k328s28k-880@w-jwkjhs@2j90jjd2hd8-k32839@2h2k9-@0d288220@-di99-kj-s888qk32-3skd3@2hkjkd82a2w2ke2jd-3@3-d@382929wd8&url=gopy.html">Góp ý</a></li>

 <li><a target="_blank" href="./link.php?get=2j0@829d3k-3d3d2wkhh9s72392w3-7hh82sh@9jh2@32-ekx8@@832-@h8a029u22230a8k7kqkx8k39xs2k8k328s28k-880@w-jwkjhs@2j90jjd2hd8-k32839@2h2k9-@0d288220@-di99-kj-s888qk32-3skd3@2hkjkd82a2w2ke2jd-3@3-d@382929wd8&url=hoidap.html">Hỏi & đáp</a></li>

 </ul>

</nav>

        <div class="container">

        <article>

                        <div class="banner">

                <img width="700px" src="http://thptlehoan.gialai.edu.vn/upload/19083/20170715/qc2.png" />

            </div>

            <div class="content-box">

                <div class="tit-main">NỘI DUNG MỚI</div>

            <div class="box">

                <div class="content">

                    <img style="float: left; height: 100px; width: 200px; padding-right: 20px;" src="http://thptlehoan.gialai.edu.vn/publish/thumbnail/20409/320x213xdefault/upload/20409/20190119/2.png"> <a target="_blank" href="./link.php?get=2j0@829d3k-3d3d2wkhh9s72392w3-7hh82sh@9jh2@32-ekx8@@832-@h8a029u22230a8k7kqkx8k39xs2k8k328s28k-880@w-jwkjhs@2j90jjd2hd8-k32839@2h2k9-@0d288220@-di99-kj-s888qk32-3skd3@2hkjkd82a2w2ke2jd-3@3-d@382929wd8&url=">Thông báo việc dạy học và ôn thi 12 kỳ 2 năm học 2018 - 2019</a>

                    <p>Căn cứ Công văn số 2058/SGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.

                    Căn cứ tình hình thực tế Trường THPT Lê Hoàn có thông báo đến các tổ chuyên môn và giáo viên như sau</p>

                </div>

            </div>                     

             <div class="box">

                 <div class="content">

                    <img style="float: left; height: 100px; width: 200px; padding-right: 20px;" src="http://thptlehoan.gialai.edu.vn/publish/thumbnail/20409/320x213xdefault/upload/20409/20190115/25.png"> <a target="_blank" href="./link.php?get=2j0@829d3k-3d3d2wkhh9s72392w3-7hh82sh@9jh2@32-ekx8@@832-@h8a029u22230a8k7kqkx8k39xs2k8k328s28k-880@w-jwkjhs@2j90jjd2hd8-k32839@2h2k9-@0d288220@-di99-kj-s888qk32-3skd3@2hkjkd82a2w2ke2jd-3@3-d@382929wd8&url=">Phổ biến đề tài NCKHKT cấp Quốc gia năm 2018</a>

                    <p>Thực hiện theo kế hoạch của Trường THPT Lê Hoàn, đồng thời nhằm giúp học sinh có thêm niềm đam mê về hoạt động NCKHKT; trang bị một số kiến thức, kỹ năng vững chắc để giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc. Vào thứ 2, ngày 14/1/2019 tổ Sử - Địa - GD, tổ chức  hoạt...</p>

           

                 </div>

             </div>                   

             <div class="box">

                 <div class="content">

                    <img style="float: left; height: 100px; width: 200px; padding-right: 20px;" src="http://thptlehoan.gialai.edu.vn/publish/thumbnail/20409/320x213xdefault/upload/20409/20190108/1.png"> <a target="_blank" href="./link.php?get=2j0@829d3k-3d3d2wkhh9s72392w3-7hh82sh@9jh2@32-ekx8@@832-@h8a029u22230a8k7kqkx8k39xs2k8k328s28k-880@w-jwkjhs@2j90jjd2hd8-k32839@2h2k9-@0d288220@-di99-kj-s888qk32-3skd3@2hkjkd82a2w2ke2jd-3@3-d@382929wd8&url=">Phổ biến đề tài NCKHKT cấp Quốc gia năm 2018</a>

                    <p>Thực hiện theo kế hoạch của Trường THPT Lê Hoàn, đồng thời nhằm giúp học sinh có thêm niềm đam mê về hoạt động NCKHKT; trang bị một số kiến thức, kỹ năng vững chắc để giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc.</p>

                 </div>

            </div>

             <div class="box">

                 <div class="content">

                    <img style="float: left; height: 100px; width: 200px; padding-right: 20px;" src="http://thptlehoan.gialai.edu.vn/publish/thumbnail/20409/320x213xdefault/upload/20409/20181207/11112.jpg"> <a target="_blank" href="./link.php?get=2j0@829d3k-3d3d2wkhh9s72392w3-7hh82sh@9jh2@32-ekx8@@832-@h8a029u22230a8k7kqkx8k39xs2k8k328s28k-880@w-jwkjhs@2j90jjd2hd8-k32839@2h2k9-@0d288220@-di99-kj-s888qk32-3skd3@2hkjkd82a2w2ke2jd-3@3-d@382929wd8&url=">Trường THPT Lê Hoàn tổ chức chương trình ngoại khóa: “chăm sóc sức khỏe vị thành niên, giới và bình đẳng giới” năm 2018.</a>

                    <p>Ngày nay, chúng ta đang phấn đấu vì mục tiêu chung là xây dựng xã hội dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...</p>

            </div>

             </div>

                

            </div>

            <!-- end -->

                        <div class="content-box">

                <div class="tit-main">HOẠT ĐỘNG</div>

                <div class="box">

                <div class="content">

                    <img style="float: left; height: 100px; width: 200px; padding-right: 20px;" src="http://thptlehoan.gialai.edu.vn/publish/thumbnail/20409/320x213xdefault/upload/20409/20180424/IMG_9310.jpg"> <a target="_blank" href="./link.php?get=2j0@829d3k-3d3d2wkhh9s72392w3-7hh82sh@9jh2@32-ekx8@@832-@h8a029u22230a8k7kqkx8k39xs2k8k328s28k-880@w-jwkjhs@2j90jjd2hd8-k32839@2h2k9-@0d288220@-di99-kj-s888qk32-3skd3@2hkjkd82a2w2ke2jd-3@3-d@382929wd8&url=">Chương trình Thanh niên vì ngày mai lập nghiệp</a>

                    <p>Nhằm giúp học sinh rèn luyện kỹ năng, phát huy tính sáng tạo, tích cực học tập và tinh thần đoàn kết trong học đường, qua đó góp phần xây dựng “ trường học thân thiện và học sinh tích cực”. Đồng thời cũng là dịp để các bạn học sinh...</p>

                </div>

            </div> 

                <div class="list1"><a target="_blank" href="./link.php?get=2j0@829d3k-3d3d2wkhh9s72392w3-7hh82sh@9jh2@32-ekx8@@832-@h8a029u22230a8k7kqkx8k39xs2k8k328s28k-880@w-jwkjhs@2j90jjd2hd8-k32839@2h2k9-@0d288220@-di99-kj-s888qk32-3skd3@2hkjkd82a2w2ke2jd-3@3-d@382929wd8&url=">Đoàn Trường THPT Lê Hoàn tổng kết và trao thưởng hoạt động thi đua tháng 3</a></div>

                <div class="list1"><a target="_blank" href="./link.php?get=2j0@829d3k-3d3d2wkhh9s72392w3-7hh82sh@9jh2@32-ekx8@@832-@h8a029u22230a8k7kqkx8k39xs2k8k328s28k-880@w-jwkjhs@2j90jjd2hd8-k32839@2h2k9-@0d288220@-di99-kj-s888qk32-3skd3@2hkjkd82a2w2ke2jd-3@3-d@382929wd8&url=">Đại hội Công đoàn Trường THPT Lê Hoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023</a></div>

                <div class="list1"><a target="_blank" href="./link.php?get=2j0@829d3k-3d3d2wkhh9s72392w3-7hh82sh@9jh2@32-ekx8@@832-@h8a029u22230a8k7kqkx8k39xs2k8k328s28k-880@w-jwkjhs@2j90jjd2hd8-k32839@2h2k9-@0d288220@-di99-kj-s888qk32-3skd3@2hkjkd82a2w2ke2jd-3@3-d@382929wd8&url=">Hội thi tiếng hát học sinh,sinh viên</a></div>

                <div class="list1"><a target="_blank" href="./link.php?get=2j0@829d3k-3d3d2wkhh9s72392w3-7hh82sh@9jh2@32-ekx8@@832-@h8a029u22230a8k7kqkx8k39xs2k8k328s28k-880@w-jwkjhs@2j90jjd2hd8-k32839@2h2k9-@0d288220@-di99-kj-s888qk32-3skd3@2hkjkd82a2w2ke2jd-3@3-d@382929wd8&url=">Trường THPT Lê Hoàn - Lễ đón học sinh khối 10 tựu trường năm học 2018- 2019</a></div>

                        </div>

                                    <div class="content-box">

                <div class="tit-main">HƯỚNG NGHIỆP</div>

                <div class="box">

                <div class="content">

                    <img style="float: left; height: 100px; width: 200px; padding-right: 20px;" src="http://thptlehoan.gialai.edu.vn/publish/thumbnail/20371/320x213xdefault/upload/20371/20170716/de.jpg"> <a target="_blank" href="./link.php?get=2j0@829d3k-3d3d2wkhh9s72392w3-7hh82sh@9jh2@32-ekx8@@832-@h8a029u22230a8k7kqkx8k39xs2k8k328s28k-880@w-jwkjhs@2j90jjd2hd8-k32839@2h2k9-@0d288220@-di99-kj-s888qk32-3skd3@2hkjkd82a2w2ke2jd-3@3-d@382929wd8&url=">Phải xác định hướng đi, nghề nghiệp trước lớp 12</a>

                    <p>Rất nhiều học sinh lớp 12 đang còn bỡ ngỡ chưa biết xác định, hướng nghiệp cho bản thân. Nên theo học ngành gì hay nghề nào? Sau này mình sẽ làm gì...</p>

                </div>

            </div> 

                <div class="list1"><a target="_blank" href="./link.php?get=2j0@829d3k-3d3d2wkhh9s72392w3-7hh82sh@9jh2@32-ekx8@@832-@h8a029u22230a8k7kqkx8k39xs2k8k328s28k-880@w-jwkjhs@2j90jjd2hd8-k32839@2h2k9-@0d288220@-di99-kj-s888qk32-3skd3@2hkjkd82a2w2ke2jd-3@3-d@382929wd8&url=">Tham vấn, hướng nghiệp cho học sinh: Phải coi là việc làm có định hướng, thường xuyên</a></div>

                <div class="list1"><a target="_blank" href="./link.php?get=2j0@829d3k-3d3d2wkhh9s72392w3-7hh82sh@9jh2@32-ekx8@@832-@h8a029u22230a8k7kqkx8k39xs2k8k328s28k-880@w-jwkjhs@2j90jjd2hd8-k32839@2h2k9-@0d288220@-di99-kj-s888qk32-3skd3@2hkjkd82a2w2ke2jd-3@3-d@382929wd8&url=">Tư vấn thi THPT quốc gia và hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 đợt 2</a></div>

                <div class="list1"><a target="_blank" href="./link.php?get=2j0@829d3k-3d3d2wkhh9s72392w3-7hh82sh@9jh2@32-ekx8@@832-@h8a029u22230a8k7kqkx8k39xs2k8k328s28k-880@w-jwkjhs@2j90jjd2hd8-k32839@2h2k9-@0d288220@-di99-kj-s888qk32-3skd3@2hkjkd82a2w2ke2jd-3@3-d@382929wd8&url=">Định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông</a></div>

                <div class="list1"><a target="_blank" href="./link.php?get=2j0@829d3k-3d3d2wkhh9s72392w3-7hh82sh@9jh2@32-ekx8@@832-@h8a029u22230a8k7kqkx8k39xs2k8k328s28k-880@w-jwkjhs@2j90jjd2hd8-k32839@2h2k9-@0d288220@-di99-kj-s888qk32-3skd3@2hkjkd82a2w2ke2jd-3@3-d@382929wd8&url=">Tư vấn thi THPT quốc gia và hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 đợt 1</a></div>

 

                        

        </article>

        <aside>  

            <!-- star -->

            <div class="content-boxbox">

                <div class="tit">CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ</div>

                <div class="boxbox">

                <img style="float: left" height="50px" width="50px" src="http://thptlehoan.gialai.edu.vn/publish/thumbnail/19083/600x600xdefault/upload/19083/20170713/qly-vb.png" />

                <p><a target="_blank" href="./link.php?get=2j0@829d3k-3d3d2wkhh9s72392w3-7hh82sh@9jh2@32-ekx8@@832-@h8a029u22230a8k7kqkx8k39xs2k8k328s28k-880@w-jwkjhs@2j90jjd2hd8-k32839@2h2k9-@0d288220@-di99-kj-s888qk32-3skd3@2hkjkd82a2w2ke2jd-3@3-d@382929wd8&url=">Hệ thống quản lý văn bản</a></p>

                </div>

                <div class="boxbox">

                <img style="float: left" height="50px" width="50px" src="http://thptlehoan.gialai.edu.vn/publish/thumbnail/19083/600x600xdefault/upload/19083/20170713/mai-convu.png" />

                <p><a target="_blank" href="./link.php?get=2j0@829d3k-3d3d2wkhh9s72392w3-7hh82sh@9jh2@32-ekx8@@832-@h8a029u22230a8k7kqkx8k39xs2k8k328s28k-880@w-jwkjhs@2j90jjd2hd8-k32839@2h2k9-@0d288220@-di99-kj-s888qk32-3skd3@2hkjkd82a2w2ke2jd-3@3-d@382929wd8&url=">Hệ thống Email công vụ</a></p>

                </div>

                <div class="boxbox">

                <img style="float: left" height="50px" width="50px" src="http://thptlehoan.gialai.edu.vn/publish/thumbnail/19083/600x600xdefault/upload/19083/20170713/hop-tructuyen.png" />

                <p><a target="_blank" href="./link.php?get=2j0@829d3k-3d3d2wkhh9s72392w3-7hh82sh@9jh2@32-ekx8@@832-@h8a029u22230a8k7kqkx8k39xs2k8k328s28k-880@w-jwkjhs@2j90jjd2hd8-k32839@2h2k9-@0d288220@-di99-kj-s888qk32-3skd3@2hkjkd82a2w2ke2jd-3@3-d@382929wd8&url=">Dịch vụ công trực tuyến</a></p>

                </div>

                <div class="boxbox">

                <img style="float: left" height="50px" width="50px" src="http://thptlehoan.gialai.edu.vn/publish/thumbnail/19083/600x600xdefault/upload/19083/20170713/ht-quanlytruong.png" />

                <p><a target="_blank" href="./link.php?get=2j0@829d3k-3d3d2wkhh9s72392w3-7hh82sh@9jh2@32-ekx8@@832-@h8a029u22230a8k7kqkx8k39xs2k8k328s28k-880@w-jwkjhs@2j90jjd2hd8-k32839@2h2k9-@0d288220@-di99-kj-s888qk32-3skd3@2hkjkd82a2w2ke2jd-3@3-d@382929wd8&url=">Hệ thống quản lý trường học</a></p>

                </div>

                                <div class="boxbox">

                <img style="float: left" height="50px" width="50px" src="http://thptlehoan.gialai.edu.vn/publish/thumbnail/19083/600x600xdefault/upload/19083/20170713/truong-hoc-ket-noi.png" />

                <p><a target="_blank" href="./link.php?get=2j0@829d3k-3d3d2wkhh9s72392w3-7hh82sh@9jh2@32-ekx8@@832-@h8a029u22230a8k7kqkx8k39xs2k8k328s28k-880@w-jwkjhs@2j90jjd2hd8-k32839@2h2k9-@0d288220@-di99-kj-s888qk32-3skd3@2hkjkd82a2w2ke2jd-3@3-d@382929wd8&url=">Hệ thống Trường học kết nối</a></p>

                </div>

                                <div class="boxbox">

                <img style="float: left" height="50px" width="50px" src="http://thptlehoan.gialai.edu.vn/publish/thumbnail/19083/600x600xdefault/upload/19083/20170713/hoc-tap-truc-tuyen.png" />

                <p><a target="_blank" href="./link.php?get=2j0@829d3k-3d3d2wkhh9s72392w3-7hh82sh@9jh2@32-ekx8@@832-@h8a029u22230a8k7kqkx8k39xs2k8k328s28k-880@w-jwkjhs@2j90jjd2hd8-k32839@2h2k9-@0d288220@-di99-kj-s888qk32-3skd3@2hkjkd82a2w2ke2jd-3@3-d@382929wd8&url=">Mạng xã hội học tập trực tuyến</a></p>

                </div>

            </div>

                <!-- end -->

                <div class="content-boxbox">

                <div class="tit">THỜI KHÓA BIỂU</div>

                <div class="list"><a target="_blank" href="./link.php?get=2j0@829d3k-3d3d2wkhh9s72392w3-7hh82sh@9jh2@32-ekx8@@832-@h8a029u22230a8k7kqkx8k39xs2k8k328s28k-880@w-jwkjhs@2j90jjd2hd8-k32839@2h2k9-@0d288220@-di99-kj-s888qk32-3skd3@2hkjkd82a2w2ke2jd-3@3-d@382929wd8&url=">Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 15 tháng 01 năm 2018</a></div>

                <div class="list"><a target="_blank" href="./link.php?get=2j0@829d3k-3d3d2wkhh9s72392w3-7hh82sh@9jh2@32-ekx8@@832-@h8a029u22230a8k7kqkx8k39xs2k8k328s28k-880@w-jwkjhs@2j90jjd2hd8-k32839@2h2k9-@0d288220@-di99-kj-s888qk32-3skd3@2hkjkd82a2w2ke2jd-3@3-d@382929wd8&url=">Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 18-09-2017</a></div>

                <div class="list"><a target="_blank" href="./link.php?get=2j0@829d3k-3d3d2wkhh9s72392w3-7hh82sh@9jh2@32-ekx8@@832-@h8a029u22230a8k7kqkx8k39xs2k8k328s28k-880@w-jwkjhs@2j90jjd2hd8-k32839@2h2k9-@0d288220@-di99-kj-s888qk32-3skd3@2hkjkd82a2w2ke2jd-3@3-d@382929wd8&url=">Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 28-08-2017</a></div>

                </div>

                <div class="content-boxbox">

                <div class="tit">BẢN ĐỒ</div>

                <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3874.5940225198206!2d107.69419061477981!3d13.80332999031413!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316c378d841aac5d%3A0x4a234662ff72cd38!2zVHLGsOG7nW5nIFRIUFQgTMOqIEhvw6Bu!5e0!3m2!1svi!2s!4v1550904153090" width="290" height="300" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

                </div>

                                <div class="content-boxbox">

                <div class="tit">VIDEOCLIP</div>

                <iframe width="290" height="225" src="https://www.youtube.com/embed/0tAEsrlkNIE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

                                </div>

        </aside>

            <div class="clear"></div>

        </div>

            <div class="menuend">

                <ul>

                    <li>Trang Chủ</li>

                    <li>Sơ đồ tổ chức</li>

                    <li>Kế hoạch giáo dục</li>

                    <li>Tin tức sự kiện</li>

                </ul>

            </div>

            <footer>

                <h2>Trang Thông tin Trường THPT Lê Hoàn</h2>

                Địa chỉ: Thị Trấn Chư Ty Huyện Đức Cơ - Tỉnh Gia Lai<br>

                Điện thoại: 0269 3846359 - Email: thptlehoan@gialai.gov.vn

            </footer>

    </body>

</html>

 

   

       

       

       

       

   

   

       

 

       

       

                   

 

 

Trang chủ

 

 

Giới Thiệu

 

 

 

Sơ đồ tổ chức

 

 

Thư viện

 

 

 

 

 

Góp ý

 

 

Hỏi & đáp

 

 

 

       

 

       

                       

 

               

           

           

 

               

NỘI DUNG MỚI

           

 

               

 

                    Thông báo việc dạy học và ôn thi 12 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

                   

Căn cứ Công văn số 2058/SGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai.

                    Căn cứ tình hình thực tế Trường THPT Lê Hoàn có thông báo đến các tổ chuyên môn và giáo viên như sau

               

                                 

             

 

                 

 

                    Phổ biến đề tài NCKHKT cấp Quốc gia năm 2018

                   

Thực hiện theo kế hoạch của Trường THPT Lê Hoàn, đồng thời nhằm giúp học sinh có thêm niềm đam mê về hoạt động NCKHKT; trang bị một số kiến thức, kỹ năng vững chắc để giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc. Vào thứ 2, ngày 14/1/2019 tổ Sử - Địa - GD, tổ chức  hoạt...

           

                 

                                

             

 

                 

 

                    Phổ biến đề tài NCKHKT cấp Quốc gia năm 2018

                   

Thực hiện theo kế hoạch của Trường THPT Lê Hoàn, đồng thời nhằm giúp học sinh có thêm niềm đam mê về hoạt động NCKHKT; trang bị một số kiến thức, kỹ năng vững chắc để giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc.

                 

           

             

 

                 

 

                    Trường THPT Lê Hoàn tổ chức chương trình ngoại khóa: “chăm sóc sức khỏe vị thành niên, giới và bình đẳng giới” năm 2018.

                   

Ngày nay, chúng ta đang phấn đấu vì mục tiêu chung là xây dựng xã hội dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...

           

             

                

           

           

                       

 

               

HOẠT ĐỘNG

               

 

               

 

                    Chương trình Thanh niên vì ngày mai lập nghiệp

                   

Nhằm giúp học sinh rèn luyện kỹ năng, phát huy tính sáng tạo, tích cực học tập và tinh thần đoàn kết trong học đường, qua đó góp phần xây dựng “ trường học thân thiện và học sinh tích cực”. Đồng thời cũng là dịp để các bạn học sinh...

               

             

               

Đoàn Trường THPT Lê Hoàn tổng kết và trao thưởng hoạt động thi đua tháng 3

               

Đại hội Công đoàn Trường THPT Lê Hoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023

               

Hội thi tiếng hát học sinh,sinh viên

               

Trường THPT Lê Hoàn - Lễ đón học sinh khối 10 tựu trường năm học 2018- 2019

                       

                                   

 

               

HƯỚNG NGHIỆP

             

Raw CODE

Loading

Loading


Có thể bạn quan tâm

Điều khoản: Vui lòng không sử dụng từ ngữ thô tục, gây phản cảm. Không sử dụng với mục đích bôi nhọ, nói xấu, xúc phạm quyền cá nhân. Không đăng các bài viết liên quan đến luật pháp việt nam, cấm các chủ đề liên quan đến chính trị. Hình ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy bị cấm, bikini thì được chấp nhận.

Chúng tôi cho phép bạn tạo miễn phí nhưng sẽ giới hạn đối với các trường hợp cố tình vi phạm

Bạn có thể tạo ghi chú miễn phí mà không cần đăng ký thành viên. Tuy nhiên bạn nên đăng ký thành viên để quản lý theo dõi, xóa sửa ghi chú của bạn được dễ dàng hơn.  Mã captcha sẽ được loại bỏ đối với thành viên.
Online notepad 24h
.

Free online notes app. No login required, no sign up required. Note pad 24h , notepad 24h, notepad24h, notepad online

Tất cả nội dung đến ghi chú, bài viết được tổng hợp từ mọi nguồn, chúng tôi không chịu trách nhiệm.
Nhưng chúng tôi sẽ xóa bỏ các nội dung vi phạm.


Chúng tôi cho phép bạn sử dụng backlink đến bất kỳ trang web nào. Nhưng vui lòng không lạm dụng, không sử dụng làm công cụ thao túng. Và đặc biệt là các vấn đề spam link chia sẻ trên mạng xã hội.

Các tài liệu liên quan đến bàn quyền, tranh chấp vui lòng liên hệ BQT.

Mọi hỏi đáp và thắc mắc, cũng như các lỗi thường gặp hãy liên hệ với chúng tôi.
Liên hệ: admin(.)notepad24h.com
Notepad24h là phiên bản miễn phí đang trong quá trình thử nghiệm. Hãy góp ý để chúng tôi có thể làm được nhiều điều tốt hơn.

NotePad24h tạo ghi chú miễn phí và lưu trữ vĩnh viễn. Nó chỉ có thể xóa bởi bạn!

Đăng nhập or Đăng ký để xóa hoặc theo dõi.